top of page

CODI ARIAN

Bydd yr holl arian a godir ar gyfer Cyfeillion Eglwys Llannefydd yn mynd tuag at gynnal a chadw ac atgyweirio adeiladwaith yr eglwys a dim byd arall. Lle bynnag y bo modd, bydd y Cyfeillion yn gwneud cais am grantiau arian cyfatebol a fydd i bob pwrpas yn dyblu gwerth y rhoddion; mewn achosion o'r fath bydd gwybodaeth bellach ar gael ar wefan y Cyfeillion o dan 'Newyddion'.

Bydd y Cyfeillion yn cynnal digwyddiadau codi arian o bryd i'w gilydd, pan nodir angen atgyweirio neu gynnal a chadw penodol. Bydd hyn yn cael cyhoeddusrwydd yn lleol yn y pentref yn ogystal ag yn ein hadran 'Newyddion' ar y wefan hon, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio hyn yn rheolaidd!

Os hoffech gyfrannu at Gyfeillion Eglwys Llannefydd, cysylltwch â ni drwy ein hadran 'Cysylltu'.

bottom of page